Hoito ja huolto

Buster-veneiden ja Buster Q -älynäytön käyttöohjeet

Turvallinen veneily

Tutustu ennen veneilyn aloittamisen Veneilyn aapiseen, johon on koottu keskeiset asiat, jotka jokaisen vesillä liikkuvan on välttämätöntä tietää jo oman turvallisuutensa vuoksi.

Huolella suunniteltu ja rakennettu vene on tärkeä turvallisen veneilyn lähtökohta. Vene ja sen miehistö ovat veneen päällikön vastuulla, joten huolehdi siitä että kaikki matkustajat tietävät miten veneessä tulee käyttäytyä.

  • Varmista ennen lähtöä, että kaikilla veneen matkustajilla on helposti käyttöön saatavat kelluntaliivit. Suosittelemme, että henkilökohtaisia kelluntavälineitä käytetään koko venematkan ajan.

  • Tyhjennä ennen liikkeelle lähtöä ylimääräinen pilssivesi. Pilssipumppu jättää veneen pohjalle aina pienen määrän vettä, mutta suurempi määrä pilssivettä heikentää veneen vakautta. Tarkista ja puhdista pilssipumpun toimivuus ja pilssipumpun imuputken pää säännöllisesti.

  • Yleisin matkan katkeamiseen johtava ongelma on polttoaineen loppuminen tai häiriö polttoainejärjestelmässä. Varmista että veneessä on riittävästi polttoainetta suunnitellulle matkalle ja ota tarvittaessa  mukaan ylimääräinen kanisteri polttoainetta.

  • Ennen liikkeelle lähtöä anna moottorin käydä hetki ja tarkista, että moottorista tulee jäähdytysveden kierrosta kertova merkkisuihku. Ilman jäähdytystä perämoottori pysähtyy ja vaurioituu nopeasti. Varmista samalla myös ohjauksen ja moottorin hallintalaitteiden toimivuus.

  • Kuormaa vene tasaisesti ja kiinnitä erityisesti painavat tavarat kuten ankkuri niin, että ne pysyvät paikoillaan merenkäynnistä ja veneen liikkeistä huolimatta.

  • Käytä aina hätäkatkaisinta eli ns. tappokatkaisijaa, joka sammuttaa moottorin jos kuljettaja putoaa veneestä tai horjahtaa paikaltaan. Hätäkatkaisimen vaijerin toinen pää kiinnitetään veneen hallintalaitteeseen ja toinen pää kuljettajan käden tai reiden ympäri.

  • Lisää tietoa: Poliisi: veneen pakolliset varusteet

Veneen tyhjentäminen vedestä ja sadevesityhjennys

Veneen sadevesityhjennys

Useimmat Buster-venemallit ovat sadevesityhjeneviä, jolloin veneen avotila tyhjenee sadevedestä kun vene on vedessä. Avotila tyhjenee itsestään myös maissa, mutta varmista että veneen keula on hieman ylempänä kuin perä.

Tyhjennysaukot on suljettava, jos venettä kuormitettaessa aukoista tulee vettä veneen avotilaan päin. Muissa tilanteissa tyhjennysaukot on pidettävä avoimina. Poista säännöllisesti tyhjennysaukkoihin kertyneet roskat.

Pilssipumppu ja veneen pilssin tyhjennys

Pilssissä olevan veden määrä tulee pitää minimissä, koska veneessä oleva vapaasti liikkuva vesi heikentää aina veneen vakavuutta.

Veneen pilssiin valunut tai kondensoitunut vesi poistetaan sähköisellä tai käsikäyttöisellä pilssipumpulla. Automaattinen pilssipumppu on aina valmiustilassa, kun akku on kiinnikytkettynä riippumatta päävirtakytkimen asennosta. Pumppua voi käyttää myös ohjauspulpetin kytkimestä. Varmista säännöllisesti pilssipumpun toimivuus.

Veneen peräpeilin alakulmassa on avattava perätulppa, jonka kautta pilssi voidaan tyhjentää kun vene telakoituna tai trailerin päällä.

Tarkista pilssipumpun imupää säännöllisesti ja puhdista se mahdollisista roskista. Useimmissa venemalleissa pumppuun pääsee käsiksi moottorikaivossa olevan huoltoluukun kautta.

Tarkempia ohjeita oman venemallisi vedenpoistosta löydät veneen käyttöohjekirjasta.

Jaa