Ägarskap: Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll

Busterbåtar med ytbehandling

1. Tvätt och rengöring

Rengör båtens insida med sötvatten och båtrengöringsprodukter som är avsedda för aluminiumbåtar. Använd inte lösningsrengöringsmedel som inte är särskilt avsett för aluminium. Kontrollera att rengöringsmedlet lämpar sig för båtens invändiga material.

OBS!
Plastpulpeterna och andra plastdelar (ABS, Impax) får inte tvättas med lösningsrengöringsmedel.

Alger och smuts lossnar lättast om du tvättar båtens botten direkt efter att båten dragits upp. Torka omedelbart av bränsle- och kemikaliestänk från båtens alla ytor. 

Du kan rengöra båten med universalrengöringsmedel som är avsett för rengöring av båtar, med undantag av alkoholhaltiga rengöringsmedel. Genom att tvätta båten regelbundet undviker du ingrodd smuts som annars kan vara svår att få bort senare.

OBS!
Kontrollera att de rengörings-, ytbehandlings- och skyddsämnen som du använder lämpar sig för aluminium och andra ytor på båten. Följ instruktionerna från produkttillverkaren.

OBS!
Fläckar från bränsle, olja, lösningsmedel och alkohol ska torkas av från behandlade ytor omedelbart. Starka kemikalier kan skada de behandlade ytornas färg och glans.

2. Vinterförvaring och underhåll

Vi rekommenderar att du alltid tvättar och rengör båten före vinterförvaring enligt instruktionerna under punkt 1 Tvätt och rengöring.

Om båten förvaras utomhus eller i fuktiga utrymmen under vintern, ska du avlägsna textilier, verktyg, ankare och annan utrustning som annars kan mögla eller rosta. Tvätta förtöjningslinor och övriga linor i sötvatten.

Även elektriska instrument är bäst skyddade mot oxidering och stöld om de förvaras i torra inomhusutrymmen under vintern. Förvara batteriet på en torr och varm plats och ladda det minst två gånger under vintern. Spraya elsystemets kontakter med fukt- och korrosionsskyddsmedel.

Kontrollera skrovets skick.

Täck över båten så att inte snö kan samlas i den. Se till att ventilationen är tillräcklig. Presenningen och tillhörande fästlinor får inte komma i direkt kontakt med båtens yta, eftersom dessa kan orsaka skada på båten när de rör sig. Använd inte båtens kapell som förvaringskapell. Beakta vikten på den snö som eventuellt kan samlas på båten, speciellt på glaset, eftersom det kan skada båten och dess komponenter.

När båten ligger i torrdocka ska den alltid förvaras så att aktern ligger lägre än fören och med öppna dräneringsöppningar, så att det vatten som eventuellt samlas i båten kan rinna ut.

3. Före sjösättning

Kontrollera elutrustningens funktion och ta bort eventuella oxidfläckar från brytare och kabelkontakter. Stäng dräneringslocken (förutom dräneringslocket för regnvatten) före sjösättning. Kontrollera slangar och kopplingsstycken och reparera eventuella läckor. Ta ombord obligatorisk säkerhetsutrustning.

4. Båten kan målas med antifouling färg avsedd för aluminium direkt ovanpå epoxyprimern som båten har behandlats med i fabrikens ytbehandlingslinje enligt följande anvisningar:

Rengör båtens botten med ett fett- och oljelösande rengöringsmedel avsett för aluminiumbåtar. Slipa båtens botten lätt så att den blir matt och skölj av dammet med sötvatten. Låt bottnens yta torka. Applicera epoxyprimern på båtens botten upp till vattenlinjen innan den beläggs med antifouling färg. Följ färgtillverkarens instruktioner noggrant. Applicera ett tillräckligt lager av antifouling färg som är avsedd för aluminiumbåtar upp till vattenlinjen. Följ färgtillverkarens instruktioner noggrant. 

OBS!
Använd inte kopparbaserad antifouling färg.

5. Borttagning av antifoulingfärg från skrovet

Följ färgtillverkarens instruktioner noggrant när du tar bort ett befintligt lager av antifoulingfärg från båtens botten och skrov. Värmeapplicering kan skada båtens gummi- och platsdelar samt metallicfärgen vid vattenlinjen. Värmeapplicering bör därför undvikas.

Busterbåtar som inte har ytbehandlats

1. Tvätt och rengöring

Rengör båtens insida med sötvatten och båtrengöringsprodukter som är avsedda för aluminiumbåtar. Använd inte lösningsrengöringsmedel som inte är särskilt avsett för aluminium. Kontrollera att rengöringsmedlet lämpar sig för båtens invändiga material.

OBS!
Plastpulpeterna och andra plastdelar (ABS, Impax) får inte tvättas med lösningsrengöringsmedel.

Alger och smuts lossnar lättast om du tvättar båtens botten direkt efter att båten dragits upp. Torka omedelbart av bränsle- och kemikaliestänk från båtens alla ytor.

Du kan rengöra båten med universalrengöringsmedel som är avsett för rengöring av båtar, med undantag av alkoholhaltiga rengöringsmedel. Genom att tvätta båten regelbundet undviker du ingrodd smuts som annars kan vara svår att få bort senare.

OBS!
Kontrollera före applicering att de rengörings-, ytbehandlings- och skyddsämnen som du använder lämpar sig för aluminium och andra ytmaterial på båten. Följ instruktionerna från produkttillverkaren.

Du kan ta bort skrapmärken, oxidering och ingrodd smuts mekaniskt genom att använda polermedel med lätt slipande verkan. Det är dock inte nödvändigt att ta bort oxidfläckar från aluminiumytor då oxiden skyddar metallen på ett naturligt sätt.

Efter slipningen bör alla ytor vaxas. Vaxet skyddar den rengjorda ytan mot smuts och ytans glans bevaras längre.

Använd inte slipande polermedel på någon anodiserad aluminiumyta invändigt i båten. Anodiserat aluminium behöver inte vaxas.

2. Vinterförvaring och underhåll

Vi rekommenderar att du alltid tvättar och rengör båten före vinterförvaring enligt instruktionerna under punkt 1 Tvätt och rengöring.

Om båten förvaras utomhus eller i fuktiga utrymmen under vintern, ska du avlägsna textilier, verktyg, ankare och annan utrustning som annars kan mögla eller rosta. Tvätta förtöjningslinor och övriga linor i sötvatten.

Även elektriska instrument är bäst skyddade mot oxidering och stöld om de förvaras i torra inomhusutrymmen under vintern. Förvara batteriet på en torr och varm plats och ladda det minst två gånger under vintern. Spraya elsystemets kontakter med fukt- och korrosionsskyddsmedel.

Kontrollera skrovets skick.

Täck över båten så att inte snö kan samlas i den. Se till att ventilationen är tillräcklig. Presenningen och tillhörande fästlinor får inte komma i direkt kontakt med båtens yta eftersom dessa kan orsaka skada på båten när de rör sig. Använd inte båtens kapell som förvaringskapell. Beakta vikten på den snö som eventuellt kan samlas på båten, speciellt på glaset, eftersom det kan skada båten och dess komponenter.

När båten ligger i torrdocka ska den alltid förvaras så att aktern ligger lägre än fören och med öppna dräneringsöppningar, så att det vatten som eventuellt samlas i båten kan rinna ut.

3. Före sjösättning

Kontrollera elutrustningens funktion och ta bort eventuella oxidfläckar från brytare och kabelkontakter. Stäng dräneringslocken (förutom dräneringslocket för regnvatten) före sjösättning. Kontrollera slangar och kopplingsstycken och reparera eventuella läckor. Ta ombord obligatorisk säkerhetsutrustning.

4. Antifouling beläggning

Smuts på botten och skrovet, och särskilt på propellern, påverkar båtens prestanda och ökar bränsleförbrukningen. Vi rekommenderar därför en antifouling beläggning för att förebygga att växtlighet fastnar på skrovet.

Du bör använda en metallfri antifouling färg som är lämplig för aluminiumskrov eller alternativt endast en primer beläggning. Om du ändå väljer att använda färger som innehåller metallföreningar ska du följa färgtillverkarens instruktioner för beläggning av aluminiumbåtar noggrant. Applicera ett tillräckligt tjockt lager av vattentäta primer på alla delar av skrovet som ligger under vatten. Även de delar av skrovet som döljs av kölen och stegliste profilerna ska vattentätas.

OBS!
Ytbehandla inte zinkanoderna, givarna eller skaften till de hydrauliska cylindrarna för inställning av lutning och trimning.

OBS!
Använd aldrig kopparbaserad antifouling färg.

5. Borttagning av antifouling beläggning från skrovet

Om beläggningen har applicerats på ett smutsigt underlag eller om antifouling färgen har applicerats direkt på aluminiumet utan primer, får du bort det mesta av beläggningen med en högtryckstvätt. Resten av färgen kan du slipa bort för hand eller mekaniskt med en slipmaskin, sandpapper eller en stålborste i rostfritt material. Avsluta rengöringen genom att tvätta skrovet med sötvatten. VARNING! När du tar bort gammal färg ska du alltid använda skyddsutrustning mot giftigt slipdamm och slamm.

OBS!
Använd alltid sliputrustning som är avsedd för aluminium, till exempel slipskivor med aluminiumoxid som inte avger metallpartiklar som kan orsaka korrosion på aluminiumytan.

Kring kölen och vid nitarna tar du enklast bort färgen med en stålborste i rostfritt material. Du kan också mjuka upp färgen med en varmluftspistol och sedan torka bort de lösa färgresterna med en trasa. En varmluftspistol ska endast användas lokalt och inte för rengöring av hela skrovet. Var försiktig när du mjukgör aluminiumet. Kom ihåg att värme kan skada båtens trä-, gummi- och plastkomponenter. När du använder en varmluftspistol bör du alltid ha en lämplig brandsläckare i närheten på grund av brandrisken.

Den gamla färgen kan också avlägsnas genom sandblästring med lätt slipande verkan. Avlägsna all olja och allt fett från underlaget före blästring med till exempel aceton. Var försiktig vid blästringen av sidorna och se till att inte aluminiumet töjs. Avsluta rengöringen genom att tvätta skrovet med sötvatten.

Använd aldrig färgborttagningsmedel om du inte är helt säker på att medlet lämpar sig för aluminium.

Länkar:
Hempels båtfärger: www.hempel.se
International båtfärger: www.yachtpaint.com

Skötsel och underhåll av båtkapell med vinylyta

Torka bort fågelspillning omedelbart med en fuktig trasa eller svamp.

Tvätta fönstren med sötvatten ett par gånger varje säsong för att förhindra att fönstren grånar.

Rengör kapellet med söt vatten och mild tvållösning.  Använd mjuk borste eller svamp.  Sköll i riklig vatten och låt torka.

Rengör kapellet med en mjuk borste och använd rikligt med sötvatten för att skölja av.

Behandla kapellets blixtlås med silikonspray en till två gånger per säsong.

Förvara kapellet separat på en torr plats under vintern. Förvara inte kapellet ombord på båten.  Observera att fukt kan fastna i kapellets veck efter rengöring. Du bör låta kapellet torka (ovikt) före förvaringen. Detta förhindrar mögelbildning i kapellets veck.

Avlägsna kapellet vid vägtransport på trailer.

Skötselanvisning för båtdynor

Solljus

Det rekommenderas att dynorna inte förvaras långvarigt i direkt solljus. Materialen är avsedda för att användas i båt och ytan är skyddad mot de skadliga effekterna av UV-s trålningen i solljuset. Långvarig exponering för UV-strålning bleker ändå färgerna och förkortar livslängden för materialen.

Fukt och kyla

Förvara inte dynorna så att de ständigt utsätts för fukt och låt inte heller dynorna suga i sig vatten i båten. Även om den skumplast med öppen cellstruktur som används inuti dynorna är skyddad med plast, kan det uppkomma mögel på skumplasten och den inre ytan av konstlädret.  Det rekommenderas att dynorna inte transporteras, förvaras eller används i kallare förhållanden än -20 grader Celsius, eftersom materialets yta kan brytas.

Skötsel och skydd

Avtorkning med urvriden eller våt rengöringsduk som fuktats med en neutral tvättlösning.  Efter våt avtorkning är det skäl att torka ytan. Ingrodda ytor rengörs genom att väta med outspädd neutral tvättlösning.  Skölj och torka.

Fläckborttagning

Outspätt, neutralt tvättmedel för alla fläckar.

Vad är ett neutralt tvättmedel?

  • PH för en neutral tvättlösning är 6–8
  • diskmedel, fönstertvätt och ämnen för rengöring av yto r
  • har de allra mildaste rengörande effekterna. Lämpar sig för allaytor som tål vatten.

Testa först. Testa tvättmedel först till en yta som syns inte i förbrukning.

Se upp för:

Lösningsmedel, bensin, fetter och motoroljor, rengöringsredskap eller medel med skurande effekt, starka alkaliska eller sura rengöringsmedel, vassa föremål, heta föremål, färgande vätskor, vård- och skyddsämn

Dela