Perfekt för användning

Vår planering har alltid styrts av en kompromisslös strävan efter hållbarhet, användbarhet samt förstklassiga sjöegenskaper. Detta kombinerat med generationer av industriell hantverkserfarenhet har skapat en kvalitet som bland båtfolk blivit en legend: Buster.

BusterQ screen

INTE ENBART EN KARTPLOTTER. EN HELT NY ANVÄNDARUPPLEVELSE.

Vi har utvecklat en helt integrarad användarupplevelse för din Buster årsmodell 2017. Inspirationen har kommit främst från bilindustrin, smarttelefoner och surfplattor. Vi har integrerat alla centrala funktioner på en stor pekskärm. Samtidigt har vi vidareutvecklat funktionaliteter som underhållning, säkerhet och inlärning. Allt detta har vi samlat och integrart under en intuitiv Buster Q upplevelse.

BusterQ screen

UNDERHÅLLNING

Du kan njuta av din favoritmusik ombord med vänner och familj genom trådlös återgivning. FM och DAB radio är tillgängliga då du behöver. Tack vare progressiva trådlösa funktioner är Buster Q strömsnål, så du kan njuta av musik i favoritviken fast hela dagen.

BusterQ screen

WiFi och 3.5G

Lokalvädret är alltid lätt tillgängligt. Vid behov kan du lösa in nya kartområden via trådlös uppkoppling. Du kan dela 3.5G uppkopplingen via den inbyggda WiFi hotspotten. Uppdateringar och ny funktionalitet laddas kontinuerligt upp trådlöst.

Säkerhet

Alla båtens och Yamaha motorns manualer hittar du på Buster Q. Dessutom har du instruktionsvideon gällande bla. knopar, båthantering, hamnmanövrer och säkerhet ombord. Vi hämtar säkerhetstänkandet från klassrummet till dess riktiga miljö.

Det överlägsna marinaluminumet

Marinaluminium är lätt men hållbart, det tål stötar, repor samt bottenkänningar utan strukturell deformering. Det upptar inte vatten, det brinner inte och spricker inte. Det tål extrema temperaturer och väder – därför kan man utan bekymmer förlänga båtsäsongen från tidig vår till sen höst med en Busterbåt. 

Hållbara konstruktioner och god prestanda

De innovativa lösningarna i våra skrov kombinerat med förstklassiga material samt kontinuerlig testning i krävande havsförhållanden garanterar säkra köregenskaper, god prestanda samt långlivade båtar. Våra lösningar för att styva upp skrov gör båtarna hållbara och stabila att köra utan att göra dem tunga. Våra styva akterspeglar gör det även möjligt med höga motorstyrkor och våra omsorgsfullt designade skrov gör båtarna säkra även i grov sjö. Ljudisoleringen i skrovsidor och bottnar är ytterligare garantier för tysta skrov. I planeringen utnyttjar vi både modern 3D teknologi samt FEM analys för att simulera verkliga omständigheter. När man tillägger  rigorös provkörningsverksamhet samt prototypbygge, resulterar detta i båtmodeller som blir legender redan under sin livstid. 

AHT

Viktiga miljövärden

Att vara föregångare handlar inte enbart om teknologi och prestanda. Det handlar också om ansvar för miljön. Vi strävar efter att minimera negativ påverkan på miljön både i vår egen verksamhet och i produktion samt materialvalen för Busterbåtar. Mer än 90 % av aluminiumet i våra båtar är återvinningsbart. Den färdiga båtens nyttoanvändningsgrad är över 90 %, eftersom aluminium- och plastdelarna är återvinningsbara och trä/plywooddelarna kan brännas. Det miljövänliga aluminiumråmaterialet kan återanvändas i oändlighet. Allt spillmaterial från vår produktion skickar vi till återvinning.

Då vi designar skrov, satsar vi på optimala former och en låg totalvikt. Därför uppnår Bustrar generellt bättre prestanda med mindre motorer och mindre bränsleförbrukning. en låg totalvikt sparar även bränsle då båten släpas på trailer. 

Mångsidig och lätt att underhålla

En Busterbåt behöver du inte skura, vaxa eller använda tid på onödigt båtunderhåll. Det vardagliga båtunderhållet sköter du enklast med Buster båtunderhållsprodukterna. Kraven på antifouling varierar lokalt; kolla med din Buster återförsäljare vad som är lämpligt för dina hemvatten. I krävande havsförhållanden kan AluSafe antifoulingfärgen kräva mekanisk rengöring tidvis under säsongen. Med din Buster kan du i varje fall utan bekymmer göra strandhugg på både klippor och skär. Du kan lasta båten full utan att de slitstarka ytorna tar skada. 

Buster är en mångsidig båt. Tack vare de olika layout- och utrustningsalternativen lämpar den sig utomordentligt väl för transporter till sommarstugan, utfärder, fiske, vattensport med mera. Buster fungerar även som en bra ”packåsna” för utrustning och bagage samt som förbindelsebåt. 

Aluminiumbåtar sedan 1955

Buster Boats är Europas största designer och producent av aluminium­båtar. Välkommen att bekanta dig med Busters värld. Här kan du skapa ditt eget äventyr.