Ägarskap: Båtens identifieringsnummer – WIN, CIN och HIN-koderna

Båtens identifieringsnummer – WIN, CIN och HIN-koderna

Båtens identifieringsnummer berättar bl.a. båtens modell, årsmodell och tillverkningsår. Officiellt använder man förkortningen WIN om identifieringsnumret.

Buster-båtarnas indentifieringsnummer finner man på båtens akterspegel. Dessutom inristas den maskinellt i fördäckets yta. Från identifieringsnummern kan man lätt försäkra sig om också en äldre båts tillverkningsår och årsmodell.

Nuförtiden benämns identifieringsnummern WIN (Watercraft Identification Number = vattenfarkostens identifieringsnummer). Exakt samma sak betyder termerna CIN och HIN som tidigare användes. Identifieringsnummersystemet hör till EU:s fritidsbåtdirektiv och har använts från och med år 1998.

Om det i den egna båtens akterspegel finns inristat FI-BUSA0001K506, så kan man ur teckenserien utläsa följande information:

 • Landbeteckningen FI som inleder identifieringsnummern berättar, att båten tillverkats av eller för ett företag i Finland.
 • BUS är tillverkarens beteckning. Modellåren 2011-2016 var Buster-båtarnas beteckning FI-FIS i enlighet med Busters dåtida ägare Fiskars.
 • Därefter följer i identifieringsnummern ett serienummer som särskiljer varje båt, som inleds med en bokstav vilken avslöjar Buster-modellen. I detta serienummer finns beteckningen A, som säger att det är fråga om Buster Magnum.
 • Serienumrets följande bokstav berättar tillverkningsmånaden. Månaderna är bokstaverade från A framåt, så bokstavskoden K avslöjar att båten är tillverkad i november.
 • Numret som följer efter tillverkningsmånaden berättar tillverkningsåret. Här berättar nummer 5 att båten är tillverkad år 2005.
 • De två sista tecknen avslöjar årsmodellen, båtens modellår är alltså 2006.

Produktionsantalet av de enskilda båtmodellerna kan man ej utläsa ur serienumret, ty numreringen har kunna ändrats till exempel vid månadsskiftet.

FI- Landbeteckning
BUS Tillverkarens kod
A0001 Serienumret, där den första bokstaven avslöjar båtmodellen (A=Magnum)
K Tillverkningsmånad (K=november)
5 Tillverkningsår (2005)
06 Årsmodell (2006)

Identifieringsbokstäverna för Buster-modeller som nu är i produktion:

A Buster Magnum (1992–)
B Buster XL
C Buster Le (2014–)
D Buster M
E Buster S
G Buster Magnum M5 (2015–)
J Buster Phantom Cabin (2018– )
K Buster XXL
M Buster SuperMagnum (2013–)
N Buster Mini (2013–)
P Buster Phantom (2017–)
R Buster L (2010–)
S Buster Lx
T Buster Magnum Pro (2011–)
V Buster Magnum E (2016–)
W Buster XXL AWC, Buster Cabin (2008–2015), Buster Cabin E (2016–)
X Buster X

Äldre båtmodellers identifieringsbokstäver:

C Buster L (-2009)
F Mix Buster
G Sun Buster
H Buster XS
J Drive 66
L Buster L Pro (-2014)
L Buster L Professional (-2011)
P Buster XLe Convertible (-2015)
P Drive 56 (-2013)
U Drive 50 (-2013)
V Drive 46 (-2013)
Y Drive 42 (2012–2013)
Z Buster XLe

Buster-båtarnas identifieringsnumror 1994-1997

Före de direktivenliga koderna HIN, CIN och WIN använde Buster i likhet med andra tillverkare ett eget numreringssystem.

Buster-båtarnas tillverkningsnummer under modellåren 1994-1997 var till exempel BUS FI A 01 E394, varav kunde utläsas följande:

 • BUS är tillverkarens beteckning
 • FI är landbeteckning, alltså Finland
 • Därefter följer ett serienummer, som identifierar varje båt och som börjar med en bokstav som avslöjar Buster-modellen. I detta serienummer är inledningstecknet A som berättar, att det är fråga om en Buster Magnum.
 • Följande bokstav berättar tillverkningsmånaden. Månaderna är bokstaverade från A framåt, såsom i de flesta modellerna, så bokstavskoden E avslöjar att båten är tillverkad i maj.
 • Numret som följer på tillverkningsmånaden berättar tillverkningsåret. I detta nummer avslöjar nummer 3 att båten är tillverkad 1993.
 • De två sista beteckningarna berättar årsmodellen, båtens modellår är alltså 1994.

Buster-modellerna 1994-1997 betecknades som följande:

A Buster Magnum
B Buster XL
C, D, E Buster L
F Big Buster
G, H, J Buster RS
K, L, P Sun Buster
M Mix Buster
N Buster Special IT
S, T Buster S
U Buster M

Identifieringsnumreringen 1977–1993

Under modellåren 1977-1993 var Buster-båtarnas identifieringsnummer till exempel A 01 2 345, som är uppbyggt som följande:

 • Den första beteckningen, i detta fall A, berättar båtens årsmodell.
 • Den andra beteckningen, här nummer 01, berättar tillverkningsmånade, dvs. båten är tillverkat i januari.
 • Den tredje delen, här nummer två, avslöjar båtmodellen, här Buster Magnum.
 • Den sista teckenserien utgör den aktuella båtens serienummer.

Årsmodellbeteckningarna 1977–1993:

A 1977
B 1978
C 1979
D 1980
E 1981
F 1982
G 1983
H 1984
I 1985
J 1986
K 1987
L 1988
M 1989
N 1990
O 1991
P 1992
R 1993

Båtmodellbeteckningarna 1977–1993:

1 Mini Buster
1 Booster
2 Buster
2 Buster Magnum
3 Buster R (-1984)
3 Buster RS (1985–1996)
4 Sun Buster
4 Buster XL
5 Sun Buster R
6 Erikoismallit
7 Ro Buster
8 Mix Buster
9 Big Buster

Ytterligare information om äldre Buster-modeller finner man vi sidan Bustermodellerna genom tiderna 

Dela