Eierskap: Båtens identifiseringsnummer – WIN, CIN og HIN-kodene

Båtens identifiseringsnummer – WIN, CIN og HIN-kodene

Båtens identifiseringsnummer indikerer bl.a. båtmodell, årsmodell og produksjonsår. Offisielt bruker vi forkortelsen WIN om identifiseringsnummeret.

Buster-båtenes identifiseringsnummer finner du på båtens akterspeil. Dessuten risses det maskinelt inn i overflaten på fordekket. Fra identifiseringsnummeret kan du lett forsikre deg om også en eldre båts produksjonsår og årsmodell.

Nå kalles identifiseringsnummeret WIN (Watercraft Identification Number = Fartøyets identifiseringsnummer). Nøyaktig det samme betyr termene CIN og HIN som ble brukt tidligere. Identifiseringsnummersystemet hører til EUs fritidsbåtdirektiv og har vært brukt fra og med 1998.

Hvis du på akterspeilet av båten din finner FI-BUSA0001K506 risset inn, så kan man lese følgende informasjon ut av tegnserien:

 • Landbetegnelsen FI som innleder identifiseringsnummeret forteller at båten er produsert av eller for en bedrift i Finland.
 • BUS er produsentens betegnelse. I modellårene 2011-2016 var Buster-båtenes betegnelse FI-FIS i samsvar med firmaet som var Busters eier på den tiden, Fiskars.
 • Det neste som følger i identifiseringsnummeret er et serienummer som er spesielt for hver båt, som innledes med en bokstav som avslører hva slags Buster-modell det gjelder. I dette serienummeret finnes betegnelsen A, som sier at det dreier seg om Buster Magnum.
 • Den følgende bokstaven i serienummeret forteller hvilken måned båten ble produsert. Månedene er bokstaverte fra A og framover slik at bokstavkoden K avslører at båten er produsert i november.
 • Nummeret som følger etter produksjonsmåneden indikerer produksjonsåret. Her forteller nummer 5 at båten er produsert i 2005.
 • De to siste tegnene avslører årsmodellen, båtens modellår er altså 2006.

Produksjonstallet av de enkelte båtmodellene kan man ikke lese ut av serienummeret fordi nummereringen kan endres for eksempel ved månedsskiftet.

FI- Landbetegnelse
BUS Produsentkoden
A0001 Serienummeret, der den første bokstaven indikerer båtmodellen (A=Magnum)
K Produksjonsmåned (K=november)
5 Produksjonsår (2005)
06 Årsmodell (2006)

Identifiseringsbokstavene for Buster-modeller som nå er i produksjon:

A Buster Magnum (1992–)
B Buster XL
C Buster Le (2014–)
D Buster M
E Buster S
G Buster Magnum M5 (2015–)
J Buster Phantom Cabin (2018– )
K Buster XXL
M Buster SuperMagnum (2013–)
N Buster Mini (2013–)
P Buster Phantom (2017–)
R Buster L (2010–)
S Buster Lx
T Buster Magnum Pro (2011–)
V Buster Magnum E (2016–)
W Buster XXL AWC, Buster Cabin (2008–2015), Buster Cabin E (2016–)
X Buster X

Eldre båtmodellers identifiseringsbokstaver:

C Buster L (-2009)
F Mix Buster
G Sun Buster
H Buster XS
J Drive 66
L Buster L Pro (-2014)
L Buster L Professional (-2011)
P Buster XLe Convertible (-2015)
P Drive 56 (-2013)
U Drive 50 (-2013)
V Drive 46 (-2013)
Y Drive 42 (2012–2013)
Z Buster XLe

Buster-båtenes identifiseringsnummer 1994–1997

Før de direktivrelaterte kodene HIN, CIN og WIN brukte Buster i likhet med andre produsenter et eget nummereringssystem.

Buster-båtenes produksjonsnummer i modellårene 1994-1997 var for eksempel BUS FI A 01 E394 som man kunne lese følgende ut av:

 • BUS er produsentens betegnelse
 • FI er landbetegnelsen, altså Finland
 • Deretter følger et serienummer som identifiserer hver båt og som begynner med en bokstav som avslører Buster-modellen. I dette serienummeret finnes innledningstegnet A, som forteller at det dreier seg om Buster Magnum.
 • Følgende bokstav indikerer produksjonsmåneden. Månedene er bokstaverte fra A og framover for de fleste modellene slik at bokstavkoden E avslører at båten er produsert i mai.
 • Nummeret som følger etter produksjonsmåneden indikerer produksjonsåret. I dette nummeret indikerer nummer 3 at båten er produsert i 1993.
 • De to siste betegnelsene forteller om årsmodellen, båtens modellår er altså 1994.

Buster-modellene i perioden 1994-1997 betegnes som følgende:

A Buster Magnum
B Buster XL
C, D, E Buster L
F Big Buster
G, H, J Buster RS
K, L, P Sun Buster
M Mix Buster
N Buster Special IT
S, T Buster S
U Buster M

Identifiseringsnummereringen i perioden 1977–1993

I modellårene 1977-1993 var Buster-båtenes identifiseringsnummer for eksempel A 01 2 345, som er bygd opp på følgende måte:

 • Den første betegnelsen, i dette tilfellet A, indikerer båtens årsmodell.
 • Den andre betegnelsen, her nummer 01, indikerer produksjonsmåneden, det vil si at båten er produsert i januar.
 • Den tredje delen, her nummer to, avslører båtmodellen, her Buster Magnum.
 • Den siste tegnserien utgjør den aktuelle båtens serienummer.

Årsmodellbetegnelsene i perioden 1977–1993:

A 1977
B 1978
C 1979
D 1980
E 1981
F 1982
G 1983
H 1984
I 1985
J 1986
K 1987
L 1988
M 1989
N 1990
O 1991
P 1992
R 1993

Båtmodellbetegnelsene i perioden 1977–1993:

1 Mini Buster
1 Booster
2 Buster
2 Buster Magnum
3 Buster R (-1984)
3 Buster RS (1985–1996)
4 Sun Buster
4 Buster XL
5 Sun Buster R
6 Erikoismallit
7 Ro Buster
8 Mix Buster
9 Big Buster

Ytterligere informasjon om eldre Buster-modeller finner du på siden Buster-modellene gjennom tidene  

Del