Brukervilkår

Prisen tillegges leverings- og eventuelle klargjøringskostnader som varierer avhengig av forhandlerens lokalisering og praksis. Motoren er ikke inkludert i prisen.

Innhold og tilgjengelighet til de forskjellige utstyrspakkene kan variere fra land til land. Ta kontakt med en lokal Buster-forhandler for mer informasjon.

Buster forbeholder seg retten til å endre på båtmodellene med hensyn til men ikke begrenset til: farger, utstyr og priser, uten nærmere beskjed. De forskjellige modellenes standardutstyr kan variere avhengig av land og lokale forhold. Båtene som er avbildet kan ha utstyr som ikke er standard. De ytelsesdataene som er gitt i brosjyren er indikative og ikke bindende for Buster.

Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.

De målte hastighetene er bare for referanse og oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, særlig topphastighetene kan variere avhengig av bølger, vind, propell, motorens monteringshøyde, trimvinkel, trimplan, renhet av bunnen, mengden av drivstoff og belastning. Dermed er ytelsestabellet ingen hastighetsgaranti.

Buster Q inneholder et gratis dataabonnement i en begrenset periode. Når den begrensede perioden utløper, kan Buster Q-dataabonnementet kjøpes via Buster-appen. Dataabonnementet er bare tilgjengelig i enkelte land. Kontroller om dataabonnementet er inkludert i ditt land ved å kontakte din lokale forhandler.

Trykt og elektronisk publisert materiale som tekster, bilder, lyd og videoer kan være opphavsrettslig beskyttet. Deres publikasjon, uten uttrykkelig tillatelse fra forfatteren kan være forbudt eller begrenset. Busters varemerke eller andre registrerte navn kan brukes bare med tillatelse fra eieren av varemerket.

Del