Eierskap: Pleie og vedlikehold

Pleie og vedlikehold

Buster-aluminiumbåters bruker- og serviceinstruksjoner

Trygg bruk av aluminiumbåter

En godt designet og solid konstruert båt er utgangspunktet for et trygt båtliv. Båten og dens mannskap er skipperens ansvar. Det er derfor viktig at skipperens sikrer at alle om bord vet hvordan man skal oppføre seg om bord i en båt. 

  • Forsikre deg om at alle om bord har på seg forskriftsmessige flytevester før du legger fra kai. 
  • Det er alltid litt vann i kjølsvinet, sørg for at dette tømmes før avreise. Større mengder vann i båten vil gjøre båten ustabil. Rengjør og kontroller lensepumpen regelmessig og sjekk at inntaket er rent og fritt for fremmedlegemer. 
  • Den vanligste årsaken til ufrivillige stopp, er at man går tom for drivstoff eller at det oppstår problemer med drivstoffsystemet. Sjekk at det er tilstrekkelig drivstoff om bord for den planlagte reisen, og ha alltid en reserve-kanne med drivstoff om bord. 
  • Før du går fra land, la motoren gå noen minutter på tomgang. Sjekk at det kommer en stråle med vann fra motoren, som viser at kjølvanns-sirkulasjonen fungerer som det skal. Hvis kjølevannet ikke sirkulerer stanser motoren og den kan raskt bli skadet. Mens motoren går, sjekk at styring, gir og andre kontroller fungerer som de skal. 
  • Sørg for at last om bord er jevnt fordelt og sikre tunge objekter, som for eksempel ankeret, slik at det ikke forflytter seg i sjøgang eller som følge av båtens naturlige bevegelser. 
  • Bruk alltid en dødmanns-knapp. Den stopper motoren om føreren faller ut av båten eller kommer vekk fra førerplassen.  Den ene enden av snoren festes til båtens motor/tenningssystem  og den andre enden festes rundt førerens hånd eller lår. 

Lense båten for regnvann og kondens

Regnvannlensing

De fleste Buster-modeller er selvlensende, hvilket betyr at båten tømmes for regnvann mens den ligger i sjøen. Båten tømmes også av seg selv når den ligger på land, men forsikre deg om at båtens baug ligger litt høyere enn akter. 

Dreneringsventilene må stenges om det kommer inn vann i båten når man laster om bord. Hvis det ikke er vanninnsig skal gjennomføringene holdes åpne. Rengjør dreningsåpningene regelmessig. 

Lensepumpen og tømming av overskuddsvann

I kjølsvinet skal vann holdes på et minimumsnivå for å unngå at vann i bevegelse skal forstyrre båtens stabilitet. 

Vann eller kondens i kjølsvinet fjernes ved hjelp av en elektrisk eller manuell lensepumpe. En automatisk lensepumpe er alltid i beredskap når batteriet er påkoblet, uavhengig av om hovedstrøm-bryteren er slått av eller på. Pumpen kan også betjenes fra en bryter på kontrollpanelet. Sjekk med jevne mellomrom at lensepumpen fungerer. 

På båtens akterspeil finnes en propp som kan åpnes. Når den er åpnet vil kjølsvinet tømmes når båten er på land eller på en tilhenger. 

Dreningsåpningene må sjekkes og rengjøres regelmessig for å sikre at det ikke er gjenstander som tetter utløpet. På de fleste modeller er lensepumpen tilgjengelig via en service-luke i motor-brønnen. 

Mer utfyllende instruksjoner om hvordan du bruker lensepumpen/lenser båten fri for vann, finner du brukerveiledningen til din egen båtmodell.

Del