Motortrim

Bruker- og serviceinstruksjoner

Hvis motoren har el-hydraulisk power-trim, så er de grunnleggende regler for trim følgende:

  • Når båten skal opp i plan, kjøres trim helt ned (negativ vinkel, «baugen ned»)
  • Når båten er kommet opp i plan i lite sjø, løftes trim og baug til båten begynner å stampe. Propellen mister da grepet, eller motoren kan ikke justeres lenger. Når dette skjer, senk baugen noe til båten beveger seg stabilt i vannet. 
  • I motsjø senkes baugen noe, til båten beveger seg bedre i vannet. 
  • I medsjø, eller høy motsjø, løftes baugen noe for å unngå at baugen ikke dykker. 
  • Kjør ikke båten i høy fart om motorens trim er i helt negativ vinkel, det vil si, med baugen ned. Det kan forårsake at båten kan krenge og bli ustabil. 
  • Når du bakker (rygger) løfter du trimvinkelen litt. 

 

Del