Motortrimmet

Användar- och serviceinstruktioner

Om motorn har ett elhydrauliskt trim av riggvinkeln (power trim) så är grundreglerna för riggvinkelns justering följande:

  • När båten lyfts upp i plan körs trimmet fullt nedåt (negativt läge· ”fören ner”).
  • När båten kommit upp i plan, och om sjögången är liten, lyfts trimmet och fören tills båten börjar stampa. Propellern förlorar då sitt grepp, eller så kommer motorn upp till övre gränsen för sin normala justermån. Sänk fören härifrån lite så att körningen känns stabil.
  • I motsjö sänks fören nedåt så att framfarten blir mjukare.
  • I medsjö och mycket hög motsjö lyfts fören upp lite så att den inte skall dyka.
  • Kör inte båten i hög fart om motorns trim är helt i negativ vinkel,  det vill säga med fören nere. Båten kan då kränga och styrningen kan bli instabil.
  • När du backar så lyft trimvinkel lite uppåt.
Dela