Eierskap: Lagring av aluminiumbåter

Lagring av aluminiumbåter

Bruker- og serviceinstruksjoner

Aluminiumbåtens vinterlagring

Rengjør båten nøye både inn- og utvendig før vinterlagring. La båten tørke godt etter vask. Smuss og fukt er grobunn for mugg. 

Åpne bunnproppen når båten er tatt opp av vannet, da renner vannet som har vært i kjølsvinet ut. Kontroller og rengjør samtidig lensepumpens sugeevne og rengjør den godt. Husk å sette bunnprppen tilbake på plass før sjøsetting. 

Om du ikke har mulighet til å oppbevare båten i oppvarmet lokale, fjern kalesje, tekstiler, verktøy, anker og øvrig utstyr som kan bli utsatt for mugg eller rust. Vask fortøyningstau i ferskvann før lagring. 

Dekk til båten slik at snø ikke kan trenge inn i den. Pass på at det er tilstrekkelig ventilasjon i båten. Presenningen eller tilhørende festeanordninger kan ikke komme i kontakt med båtens overflater da de kan ripe båten ved bevegelse. Bruk ikke båtens kalesje som presenning. Vær oppmerksom på snølast som båten, og spesielt vindskjerm, utsettes for. Snøens tyngde kan skade båten og dens deler. 

Lagre alltid båten slik at båten akter ligger litt lavere enn baugen. Lenseventilene skal være åpne slik at eventuelt vann som samles i båten renner ut. 

Vinter-klargjør utenbordsmotoren, eller få det gjort profesjonelt, i henhold til produsentens instruksjoner. 

Vinterklargjøring av båtens elektriske instrumenter

Lad batteriet fullt før vinteren, og rengjør og ta av batteriets poler. Et tomt batteri kan fryse og gå i stykker i løpet av vinteren. Oppbevar batteriet varmt og lad det 1-2 ganger gjennom vinteren. 

Beskytt el-systemets kontakter ved å spraye det med et tynt lag olje egnet tili dette formål. 

Båtens/Aluminiumbåtens vårservice

Kontroller brandslukningsappartene ombord regelmessig. Følg forsikringsselskapets og myndighetens anbefalinger og bestemmelser om service og ettersyn av brannslukkere. 

Lad batteriet, fest batteriets poler og beskytt batteripolene med beskyttende olje. 

Kontroller både båtens og motorens offeranoder før sjøsetting. Forny anodene senest når en trededel av materialet er tæret bort. Om båten alltid brukes i ferskvann brukes magnesiumanoder i stedet for sink. 

Båtens drivstoff

Buster/Yamarin anbefaler at man bruker bensinkvaliteten E5, som inneholder høyst 5% etanol i båter med fast tank. Forsikre deg alltid om at du fyller korrekt drivstoff til din båtmotor. 

I Yamaha utenbordsmotorer produsert i 2003 eller senere, kan man bruke E10-drivstoff, som inneholder høyst 10 volumprosent etanol. I båtens drivstoffsystem må man bruke vannutskiller og drivstofffilter som killer ut minst 10 mikron. 

I Yamaha’s 2-taktsmotorer anbefaler man at E5-drivstoff skal brukes.

Gjennom vinteren eller ved lang lagringstid,  kan det være vanskelig å starte motoren med drivstoff som har stått i tanken gjennom vinteren. Ofte holder det å tanke fylle fersk bensin for å forhindre startproblemer. Når man kjører motoren siste gangen før lagring kan man også fylle alkylatbensin som klarer seg bedre gjennom vinteren. Det er ikke nødvendig å bruke tilsetningsstoffer i drivstoffet, da bensinen som selges allerede inneholder de nødvendige tilsetningsstoffene.

Del