Ägarskap: Förvaring av aluminiumbåtar och båtens bränsle

Förvaring av aluminiumbåtar och båtens bränsle

Användar- och serviceinstruktioner

Aluminiumbåtens vinterförvaring

Rengör båten noggrant både in- och utvändigt före vinterförvaringen. Låt båten torka väl efter tvätten. Smuts och fukt bildar en bra grogrund för mögel.

Öppna akterproppen när båten tagits upp ur vattnet.  Då rinner vattnet som stannat kvar i kölsvinet ut. Kontrollera och rengör samtidigt länspumpens sugända, och rengör den från eventuellt skräp. Kom ihåg att sätta tillbaka akterproppen innan sjösättningen.

Om du inte kan förvara din båt i ett uppvärmt utrymme så avlägsna kapellet, textilierna, verktygen, ankare och övrig utrustning som kan mögla eller rosta. Tvätta förtöjningslinorna med sötvatten innan förvaringen.

Täck över båten så att snö inte kan tränga in i den. Se till att det finns en tillräcklig ventilation. Presenningen eller tillhörande fästlinor får inte komma i direkt kontakt med båtens yta då de kan skava på båten vid rörelse. Använd inte båtens kapell som vinterförvaringstäcke. Var uppmärksam på den snölast som båten, och speciellt vindruteglaset, kan utsättas för. Snöns tyngd kan skada  båten och dess delar.

Förvara båten alltid så att aktern ligger lite lägre än fören. Länsöppningarna ska vara öppna så att eventuellt vatten som samlats i båten skall rinna ut.

Serva utombordsmotorn, eller låt den servas, enligt tillverkarens instruktioner innan vinterförvaringen. 

Vinterförvaring av båtens elektriska instrument

Ladda batteriet fullt före vintern och rengör samt lösgör batteriets poler. Ett tomt batteri kan under vintern frysa och gå sönder. Förvara batteriet svalt och ladda det 1-2 gånger under vintern.

Skydda elsystemets kontakter genom att spraya dem med ett tunt lager skyddsolja.

Aluminiumbåtens vårservice

Kontrollera och serva en brandsläckare som används regelbundet på en båt. Följ försäkringsbolagens och myndigheternas rekommendationer och bestämmelser vid service och val av brandsläckare.

Ladda batteriet, fäst batteriets kabelskor och skydda de rengjorda batteripolerna med skyddsolja. 

Kontrollera både båtens och motorns offeranoder innan sjösättningen. Förnya anoderna senast då en tredjedel av materialet har försvunnit. Om båten alltid används i sötvatten så använd magnesiumanoder i stället för zink.

Båtens bränsle

Buster rekommenderar att man använder bensinkvaliteten 98E5, som innehåller högst fem volymprocent etanol, i båtar försedda med fast tank.

Försäkra dig alltid om att bränslet lämpar sig för din båtmotor av motortillverkaren.

I Yamaha-utombordsmotorer tillverkade år 2003 eller senare kan man använda 95E10-bränsle, som innehåller högst 10 volymprocent etanol. I båtens bränslesystem måste man använda vattenavskiljare och bränslefilter, vars urskiljningsförmåga är minst 10 mikron.

I tvåtakts Yamaha-utombordare rekommenderar man att 98E5-bränslet skall användas.

Under en lång förvaring avdunstar lätta föreningar från bensinen, varför det kan vara svårt att starta motorn med ett bränsle som stått i tanken över vintern. Det räcker ofta med att tanka färsk bensin för att förhindra startproblemen. Under den sista körningen före uppläggningen kan man också tanka alkylatbensin, vars egenskaper består bättre under vintern. Det är inte nödvändigt att använda tillsatsämnen i bränslet, då bensinen som säljs vid servicestationerna redan innehåller de nödvändiga tillsatsämnena.

Dela