Eierskap: Transport av aluminumbåt

Transport av aluminumbåt

Bruker- og serviceinstruksjoner

Når båten skal transporteres på tilhenger må man sørge for at båtens vekt, inkludert motor, batteri, drivstoff samt utstyr ombord ikke overstiger tilhengerens lastekapasitet. Sjekk også at tilhenger og båt ikke overstiger maksimal vekt for bilen. 

Båtens riktige plass i lengderetningen på tilhengeren, avhenger av båtens lengde og vektfordeling. Juster tilhengerens baugstøtteposisjon for å minimere vekten foran på hengeren mot hengerfestet. En god tommelfingerregel er at man skal kunne løfte kulekoblingen foran på båthengeren med en hånd. 

Løft båten inn på tilhengeren ved å bruke øyet i baugen. Kryssholtet er ikke beregnet til å løfte båten. 

Det holder ikke å sikre båten med øyet i baugen, sikre også båten med fortøyningstau i baugen. Sikre båten akter på begge sider med separate, korte tau slik at båten ikke beveger seg under transport. Forsikre deg om at alle tau og liner forhindrer båtens bevegelser både forover og bakover. Om nødvendig, beskytt båtens sider mot riper gjennom å plassere egnet beskyttelse under liner/tau. 

Del