Ägarskap: Transport av aluminiumbåten

Transport av aluminiumbåten

Användar- och serviceinstruktioner

Transport av båten på trailer

För båttransporten skall det endast användas en trailer vars lastförmåga räcker för både båtens, motorns, batteriets, bränslets samt den övriga ombordvarande lastens totalvikt. Observera också den högtsa tillåtna vikten på trailern för dragbilen.

Båtens riktiga plats i längdriktningen på trailern beror på båtens längd och viktfördelning. Justera trailerns vinschtorn i längdriktningen så att trailern har en lätt skalmvikt. En bra tumregel är att man ska orka lyfta skalmen med en hand.

Lyft båten på trailern genom att använda öglan i förstäven. Förtöjningsknaparna är inte avsedda för att lyfta båten.

Lämna inte båten på trailern endast fastsatt i stävöglan, utan bind fast fören med förtöjningslina. Bind fast båten i aktern på båda sidorna med separata och korta linor så att båten inte rör sig under transporten. Försäkra dig om att fästlinorna förhindrar båtens rörelser både framåt och bakåt. Skydda vid behov båtens sidor mot skav genom att sätta lämpliga avbärarskydd under linorna.

Dela