Eierskap: Maling og bunnstoff-behandling av aluminiumbåtens bunn

Maling og bunnstoff-behandling av aluminiumbåtens bunn

Bruker- og serviceinstruksjoner

For å forhindre at groe fester seg på båtens skrog kan man bruke bunnstoff. Forbruket av drivstoff øker om båtens undervannskrog er skittent. I stedet for å bruke bunnstoff kan båtens bunn rengjøres mekanisk under sesongen. Groe som er vanskelig å få bort etter sesongen løsner lettere fra bunnen om man rengjør i sommersesongen, på grunn av at det gjerne gror mest i juni/august. 

Oppbevares båten på tilhenger på land behøver man ikke behandle båten med bunnstoff. Det er unødvendig å bruke bunnstoff om båten brukes i ferskvann. Følg de reglene som gjelder for de sjøområdene du besøker. 

Aluminiumbåtens bunnstoff-behandling

Behandle aldri en aluminiumbåt med kobberbasert bunnstoff. Kobber og aluminium samme, fører til at aluminiumet korroderer. 

Bruk kun bunnstoff beregnet på aluminiumbåter. Vi anbefaler Hempel AluSafe eller biocidfri Hempel Silic One eller Hempel Hempaspeed TF for behandling av aluminiumbåter. Før du påfører bunnstoff, må alle flater under vannlinjen grunnes med et tilstrekkelig tykt, vannfast lag med epoxy-basert primer. 

Følg alltid produsentens anvisninger. 

Bunnstoff-behandling av en båt som er grunnet fra fabrikk

Epoxy-primeren som er påført fra fabrikken, kan påføres bunnstoff direkte på denne måten:

  • Vask båtens bunn med fettløsende rengjøringsmiddel, egnet for aluminiumbåter
  • Slip bunnen lett til en matt overflate og skyll av støv med ferskvann
  • La bunnen tørke og påfør deretter tilstrekkelig mengde bunnstoff beregnet på aluminiumbåter. Følg produsentens instruksjoner om mengde og om overmaling av primer og bunnstoff. 
  • Det er absolutt forbudt å bruke kobberbasert bunnstoff. 

Fjerning av bunnstoff

Følg produsentens anvisninger når du skal fjerne gammelt bunnstoff. Tørrslip aldri gammelt bunnstoff, da støvet er giftig. Avfallet skal samles og leveres til returpunkt etter sliping. 

Når du behandler aluminium skal kun slipeutstyr, for eksempel slipeskiver med aluminiumklorid som ikke slipper metallpartikler, som ikke slipper metallpartikler som forårsaker elektrokjemisk reaksjoner, benyttes. 

Gammel farge kan fjernes gjennom sandblåsing med så fin sand som mulig. Fjern alt fett fra overflaten med for eksempel aceton før sandblåsing. Vær nøye ved sliping av sidene og følg med på at aluminiumet ikke tøyer seg. Avslutt rengjøringen ved å vaske med ferskvann.

Vær forsiktig når du sandblåser båtsidene og følg med på at aluminiumet ikke strekkes. 

Vi anbefaler ikke å bruke malings-fjerner om det er den minste tvil om stoffet er egnet for aluminium.

Bruk ikke varme som hjelpemiddel til malingsfjerning. Oppvarming kan skade metallglans-fargen samt gummi- og plastdeler. 

Del