Ägarskap: Målning och antifouling-behandling av aluminiumbåtens botten

Målning och antifouling-behandling av aluminiumbåtens botten

Användar- och serviceinstruktioner 

För att förhindra att växtlighet fastar på båtens skrov kan man använda antifouling-färg. Bränsleåtgången ökar om skrovets botten är smutsigt. I stället för att använda antifouling-färg kan båtens botten även rengöras mekaniskt under båtsäsongen. Snäckorna som är besvärliga att få bort efter båtsäsongen lossnar då lätt från båtbottnen. Detta är på grund av att de satt sig fast under juli-augustiskiftet.

En båt som förvaras på trailer behöver ingen antifouling-behandling. Det är onödigt att använda antifouling-färg om båten används i insjöområdens sötvatten. Följ de regler för antifouling-färger som gäller på de sjöområden du besöker.

Båtbottenfärger: aluminiumbåtens antifouling-behandling

Måla aldrig en aluminiumbåt med kopparbaserad antifouling-färg. Färgen som innehåller koppar bildar tilsammans med aluminium ett elektrokemiskt par (galvaniskt par) och leder till att aluminiumet korroderar.

Använd endast antifouling-färger avsedda för aluminiumbåtar. Vi rekommenderar Hempel AluSafe eller biocidfri Hempel Silic One eller Hempel Hempaspeed TF för behandling av aluminiumbåtar. Innan du använder antifouling-färg så grunda alla undervattensytor med ett tillräckligt tjockt, vattentätt lager epoxibaserad primer.

Följ alltid färgtillverkarens instruktioner vid målning och Kemikalinspektionens instruktioner för godkända båtbottenfärger.

Antifouling-målning av en båt som grundmålats på fabriken

På den epoxiprimern som målats på fabrikens ytbehandlingslinje kan man direkt måla en antifouling-färg för aluminiumbåtar anpassad enligt följande:

  • Tvätta båtens botten med ett tvättmedel som är fettavlägsnande och lämpat för aluminiumbåtar
  • Slipa bottnen lätt till en matt yta och skölj av dammet med sötvatten
  • Låt bottnen torka och bred därefter ut en tillräcklig mängd antifouling-färg avsett för aluminiumbåtar. Följ färgtillverkarens instruktioner om färgmängd samt om övermålning av primer- och antifouling-färger.
  • Det är absolut förbjudet att använda kopparbaserad antifouling-färg.

Borttagning av antifouling-färgen från båtbottnen

Följ färgtillverkarens instruktioner när du avlägsnar gammal antifouling-färg. Torrslipa aldrig gammal antifouling-färg då färgdammet är giftigt. Färgavfallet skall samlas upp efter slipningen.

När du behandlar aluminium ska du endast använda sliputrustning, till exempel slipskivor med aluminiumoxid, som inte släpper metallpartiklar som orsakar elektrokemiskt par.

Gammal färg kan avlägsnas genom sandblästring med så fin sand som möjligt. Avlägsna allt fett från ytan med exempelvis aceton innan sandblästringen. Var noggrann vid blästringen av båtsidorna och iakttag att aluminiumet inte töjs. Avsluta rengöringen genom att tvätta med sötvatten.

Var aktsam då du sandblästrar båtsidorna och iakttag att aluminiumet inte töjs.

Vi rekommenderar inte användningen av färgborttagningsmedel om det finns minsta tvivel om att ämnet inte lämpar sig för aluminium.

Använd inte värme som hjälpmedel för färgborttagning. Uppvärmning kan skada metallglansfärgen samt gummi- och plastdelar.

Dela