Omistajuus: Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt

Busterin kilpailusäännöt 

1. Arvonnan järjestäjä: Oy Inhan Tehtaat Ab (Buster)

2. Osallistumisoikeus: Osallistumisoikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Osallistuminen edellyttää Busterin uutiskirjeen tilaamista. Näiden sääntöjen tai lain vastainen toiminta johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa arvonnasta osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Arvonnan järjestäjä ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat puutteellisista, lukukelvottomista tai teknisistä syistä perille saapumattomista viesteistä. Arvontaan eivät voi osallistua Inhan Tehtaat Oy Ab:n, Yamaha Motorin ja sen, tytäryhtiöiden, sivuliikkeiden, alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden tai arvonnan järjestämiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät.

3. Kilpailuaika: Arvontaan voi osallistua 2.-21.5.2023 välisenä aikana eikä päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia oteta huomioon. Arvonnassa huomioidaan 21.5.2023 klo 23:59 mennessä saapuneet osallistumiset.

4. Palkinnot: Buster arpoo kilpailuaikana arvontaan osallistuneiden kesken kalastusmatkan saaristomerelle kalastusopas Jani Ollikaisen seurassa. Kalastusmatkan lähtöpaikka on Merimasku. Palkinto on käytettävä arvontavuoden kuluessa. 

5. Arpajaisvero: Buster maksaa mahdollisen arpajaisveron. 

6. Arvontaan osallistuminen: Arvontaan voi osallistua buster.fi  -verkkosivuilla. Yksi osallistuja voi rekisteröityä kuhunkin arvontaan vain yhden kerran. Osallistuminen edellyttää arvontalomakkeen täyttämistä ja  Busterin uutiskirjeen tilaamista.

7. Voittajille ilmoittaminen: Arvonnan tuloksesta ilmoitetaan Busterin verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Instagramissa sekä sähköpostitse kaikille osallistujille. Voittajalle ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti sähköpostilla ja tekstiviestillä. Palkinnon vastaanottaminen on vahvistettava kahden viikon kuluessa tuloksen julkistamisesta. Jos palkintoa ei lunasteta, se voidaan arpoa uudelleen.

8. Järjestäjän vastuu: Järjestäjä ei ole vastuussa virheen aiheuttamista seuraamuksista, mikäli arvonnasta kertovissa materiaaleissa esiintyy virheitä.

9. Palkinnon käyttämiseen liittyvä vastuu: Palkinnon voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

10. Palkinnon vaihto: Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

11. Sääntömuutokset ja arvonnan peruuttaminen: Järjestäjä pidättää oikeuden sääntöjen muuttamiseen ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että heidän yhteystietonsa lisätään Busterin suoramarkkinointirekisteriin ja uutiskirjeen tilaajalistalle (tietosuojakäytäntö https://www.buster.fi/fi/tietosuojakaytanto)  ja he voivat saada kilpailuun liittyviä viestejä Busterilta sähköpostitse.

Arvontaan osallistumalla hyväksyt nämä säännöt ja sitoudut noudattamaan arvonnan järjestäjän päätöksiä.


 

Jaa