7. Mitkä ovat oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on tiettyjä henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia. Sinulla on oikeus:

  • saada pääsy sinusta kerättyihin tietoihin: Voit tiedustella, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja tarvittaessa pyytää meiltä kopion henkilötiedoista, joita sinusta käsittelemme.
  • pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai täydentämistä: Jos katsot, että henkilötietosi, joita käsittelemme, ovat epätarkkoja ja virheellisiä tai puutteellisia, voit pyytää meitä oikaisemaan tietojasi. Jos sinulla on MyYamaha-tili, voit myös itse päivittää tiettyjä henkilötietoja tilisi avulla.
  • pyytää poistamaan tietyt henkilötiedot: Tietyissä tapauksissa voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi.
  • pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä: Tietyissä tapauksissa voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä: Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja milloin tahansa pyytää meitä lopettamaan käsittelyn, jos käsittelyn perusteena on Yamahan tai muun osapuolen oikeutettu etu tai jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten. Jos käsittelyn perusteena on oikeutettu etumme, voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy. Tämä arvioidaan tapauskohtaisesti. Voit pyytää lisätietoa oikeutettujen etujen arviointiperusteista. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, emme enää käsittele henkilötietojasi kyseisiin tarkoituksiin.
  • vastustaa automatisoituja päätöksiä sekä profilointia: Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Emme käytä automatisoituja päätöksiä, kun käsittelemme henkilötietojasi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
  • pyytää siirtämään henkilötietojasi järjestelmästä toiseen: Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot (jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa) ja oikeus siirtää tai pyytää meitä siirtämään henkilötietosi valitsemallesi kolmannelle osapuolelle.
  • peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittelyn perusteena on suostumus, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle tai käyttää oikeussuojakeinoja: Jos katsot, että emme käsittele henkilötietojasi asianmukaisesti, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle noudattaen mahdollisia kansallisesti säädettyjä määräaikoja. Voit myös viedä asiasi kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, sanotun vaikuttamatta käytettävissä oleviin hallinnollisiin ja tuomioistuinten ulkopuolisiin oikeussuojakeinoihin.

Voit lähettää meille oikeuksiin liittyviä pyyntöjäsi käyttämällä jäljempänä annettuja yhteystietoja. Käsittelemme pyyntösi huolellisesti ja vastaamme sinulle viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun esität meille tietosuojasäännösten mukaisen pyyntösi. Sinun on kenties todistettava henkilöllisyytesi, jotta voimme vastata pyyntöösi. Jos katsot, että emme ole käsitelleet pyyntöäsi tyydyttävällä tavalla, tai jos haluat tehdä valituksen, voit ottaa yhteyttä toimivaltaiseen tietosuojaviranomaiseen. Täydellinen luettelo viranomaisista on saatavilla täällä.