6. Miten henkilötietojasi siirretään kansainvälisesti?

Henkilötietojasi siirretään Euroopan talousalueen (ETA) ja Yhdistyneen kuningaskunnan (Ison-Britannian) ulkopuolella oleville vastaanottajille. Jos henkilötietojasi siirretään ETA:n/Ison-Britannian ulkopuolelle, meidän on varmistettava, että tietosuojan taso vastaa ETA:n/Ison-Britannian alueella taattua tietosuojan tasoa. Toteutamme tarvittavat toimet varmistaaksemme, että tietosi pysyvät turvassa ja tietojasi käsitellään tämän tietosuojakäytännön ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrot kolmansiin maihin virallisesti hyväksyttyjen vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti

Siirrämme henkilötietoja maihin, joissa ei varmisteta riittävää tietosuojan tasoa, jota vaaditaan sovellettavissa tietosuojasäädöksissä. Kun siirrämme tietoja, toteutamme tarvittavia (täydentäviä) suojatoimia varmistaaksemme vastaavan tietosuojan tason. Sisällytämme kolmansissa maissa olevien vastaanottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin Ison-Britannian ministerin tai Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohdan tai – Isossa-Britanniassa oleskelevien asiakkaiden tapauksessa – vuoden 2018 tietosuojalain 17C lausekkeen sekä tietosuojavaltuutetun vuoden 2018 tietosuojalain 119A §:n nojalla antaman Ison-Britannian yleisen tietosuoja-asetuksen 46 §:n mukaisesti).

Siirrot konsernin päätoimistoille ja muille Japanissa toimiville konserniyrityksille

Siirrämme henkilötietoja emoyhtiöllemme (Yamaha Motor Co., Ltd.) ja konserniyrityksille, jotka ovat sijoittautuneet Japaniin. Japani on valtio, joka Euroopan komission ja Ison-Britannian ministerin mukaan tarjoaa henkilötietojen suojan asianmukaisen tason yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti (voit tutustua riittävää suojatasoa Japanissa koskevaan Euroopan komission päätökseen täällä) ja Ison-Britannian tapauksessa vuoden 2018 tietosuojalain 17A §:n mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että henkilötietojen suojelua koskevia pakollisia sääntöjä (sekä riittävää suojatasoa koskevaa päätöstä) sovelletaan EU:ssa, Isossa-Britanniassa ja Japanissa, jos siirrämme henkilötietojasi Yamahan päätoimistolle ja konserniyrityksille, jotka harjoittavat toimintaansa Japanissa.

Tämän lisäksi olemme toteuttaneet täydentäviä toimia, jotka koskevat henkilötietojen siirtämistä Japaniin. Olemme esimerkiksi tehneet Japanissa toimivien konserniyritysten ja päätoimiston kanssa sopimukset, jotka sisältävät Euroopan komission tai Ison-Britannian ministerin / tietosuojavaltuutetun hyväksymät vakiosopimuslausekkeet (yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja muiden edellä mainittujen säädösten mukaisesti). Siksi myös Japanissa toimivien konserniyritysten on sopimusehtojen mukaisesti varmistettava vastaava tietosuojan taso, kun ne käsittelevät henkilötietojasi. Näin ollen henkilötietojesi suojelun taso vastaa EU:ssa/Isossa-Britanniassa taattua suojelun tasoa, jos henkilötietojasi siirretään Japaniin.

Siirrot riittävän tason takaaviin maihin

Riippuen siitä, missä oleskelet ja mitä palveluja käytät, siirrämme henkilötietoja myös maihin, jotka Euroopan komission ja Ison-Britannian ministerin mukaan takaavat asianmukaisen suojelutason, esimerkiksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan / ETA-maihin (voit tutustua riittävää suojelutasoa koskeviin Euroopan komission / ministerin päätöksiin täällä).

Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä jäljempänä annettuja yhteystietoja, jos haluat lisätietoa toimenpiteistä, joita olemme toteuttaneet henkilötietojesi suojelemiseksi, jos ja kun tietoja siirretään ETA:n/Ison-Britannian ulkopuolelle.