3. Kuka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä?

Haluamme varmistaa asiakastyytyväisyyden ja luoda ensiluokkaista arvoa, joka ylittää asiakkaidemme kaikki odotukset. Tämä tarkoittaa, että suhtaudumme vakavasti myös henkilötietojesi suojelua koskeviin velvoitteisiin. Yamaha Motor -konsernin Euroopan päätoimisto on Yamaha Motor Europe N.V., jonka päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk ja joka on rekisteröity Alankomaiden yritysrekisteriin numerolla [34084613] (YME). Tämä alueellinen päätoimisto vastaa Euroopan markkinoilla toimivista sivuliikkeistä ja konserniyrityksistä. Euroopan päätoimisto koordinoi Yamaha Motor -tuotteiden markkinointia, palveluja ja myyntitoimintaa Euroopan markkinoilla. Näihin tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi Yamahan moottoripyörät ja skootterit, perämoottorit, veneet, WaveRunner-vesijetit, ATV-ajoneuvot (mönkijät), golfkärryt, moottorikelkat, generaattorit, lumilingot ja sähköpyörät. Lisäksi Euroopan päätoimisto koordinoi erilaisten palvelujen kuten Yamaha-sovellusten ja MyYamaha-palvelun tarjoamista.

YME:n suhde sen alaisuudessa toimiviin Yamaha Motor -konserniyrityksiin

Alueellisena päätoimistona YME on henkilötietojesi rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä YME:ssä tai YME:n puolesta. YME:n puolesta tietoja voivat käsitellä esimerkiksi Euroopan talousalueella toimivat sivuliikkeet ja tytäryhtiöt.

Koska olemme globaali yhtiö, konserniimme kuuluu yhtiöitä eri maista. Esimerkkinä on emoyhtiömme Yamaha Motor Co., Ltd. Japanissa. Nämä YME-tytäryhtiöt ja muut konserniyhtiöt saattavat käsitellä henkilötietojasi ja vastaavat silloin henkilötietojesi käsittelystä YME:n tavoin. Käsittely riippuu siitä, mitä tehtäviä ja vastuita konserniyritys hoitaa ja missä maassa itse oleskelet. Esimerkiksi Japanissa toimiva Yamaha Motor Co., Ltd. vastaa laadunvarmistukseen ja tuotekehitykseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä. Tässäkin tapauksessa YME on edelleen rekisterinpitäjä, joka yhdessä kyseisen Yamaha Motor -konserniyrityksen kanssa on vastuussa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään ja miten sinulle tiedotetaan käsittelystä.

Yritykset vastaavat yhdessä myös oikeuksiesi kunnioittamisesta. Voit tutustua konserniyritysten luetteloon täällä. Selvyyden vuoksi mainitsemme, että kun käytämme tässä tietosuojakäytännössä ilmaisua ”Yamaha Motor”, ”me” tai ”meidän”, tarkoitamme sillä YME:tä eli rekisterinpitäjää, joka on ensisijaisessa vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Jos käsittelyyn osallistuu muita konserniyrityksiä, nämä konserniyritykset ovat yhteisrekisterinpitäjiä.

Yamaha Motor Europe N.V. takaa, että kaikki Yamaha Motor ‑konserniyritykset ovat toteuttaneet tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet suojellakseen henkilötietojasi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti.

Valtuutetut jälleenmyyjät, jakelijat ja muut kumppanit

Tekemiesi valintojen ja toimien perusteella saamme tiettyjä henkilötietoja Yamahan jälleenmyyjiltä, jakelijoilta ja muilta kolmansilta osapuolilta tai jaamme tietoja niiden kanssa. Nämä jälleenmyyjät, jakelijat tai kolmannet osapuolet ovat yhteisrekisterinpitäjiä, jotka myös ovat vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Henkilötietojasi jaetaan, jotta sinulle voidaan tarjota tietty tuote tai palvelu, jota olet tiedustellut meiltä, jakelijalta tai jälleenmyyjältä, tai jotta voit osallistua tapahtumaamme tai kilpailuumme. Tekemiesi valintojen ja toimien perusteella näihin osapuoliin kuuluvat yleensä valtuutetut jälleenmyyjät, jakelijat, vakuutusyhtiöt, matkanjärjestäjät, tapahtumajärjestäjät ja sosiaalisen median palveluntarjoajat. Meidän lisäksi myös nämä osapuolet ovat vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Jos muutkin käsittelevät henkilötietojasi, ilmoitamme sinulle tietojasi käsittelevistä kumppaneista ja muista kolmansista osapuolista sekä siitä, miten vastuu henkilötietojen suojelusta on jaettu kyseisen aihepiirin yhteydessä.

Voit käyttää henkilötietojesi suojelua koskevia oikeuksia suhteessa jokaiseen yksittäiseen rekisterinpitäjään. Voit ottaa meihin yhteyttä tietosuoja-asioissa käyttämällä täällä annettuja yhteystietoja. Jos pyyntösi koskee henkilötietojesi käsittelyä, jota teemme yhteisrekisterinpitäjinä jälleenmyyjien, jakelijoiden, kumppaneiden tai muiden kolmansien osapuolten kanssa, tiedotamme pyynnöstäsi myös muille osapuolille ja teemme tarvittaessa yhteistyötä, jotta voimme vastata pyyntöösi. Lisätietoa oikeuksistasi on täällä.