Eierskap: Pleie og vedlikehold

Pleie og vedlikehold

Buster båter med overflatebehandling

1. Vask og rengjøring

Rengjør båtens interiør med ferskvann og båtpleieprodukter som er utviklet for aluminiumsbåter. Bruk ikke løsemiddelbaserte produkter med mindre de er utviklet spesielt for aluminium. Kontroller at rengjøringsmiddelet egner seg for materialene i båtens interiør.

Obs!
Løsemiddelbaserte rengjøringsprodukter skal ikke brukes på konsollene og andre plastkomponenter (ABS, Impax).

Den enkleste måten å fjerne alger og tilgroing på er å vaske skroget umiddelbart etter at båten tas opp av vannet. Fjern straks søl av drivstoff og kjemiske stoffer fra båtens overflater.

Du kan bruke et universalrengjøringsmiddel for båt. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder alkohol. Båten bør vaskes ofte for å unngå gjenstridige flekker som kan være vanskelig å fjerne på et senere tidspunkt.

Obs!
Kontroller at produktene du bruker til vask, rengjøring, polering og beskyttelse egner seg for båtens aluminiumsflater og andre overflater. Følg instruksjonene fra produsenten av produktet nøye.

Obs!
Fjern straks flekker av drivstoff, olje, løsemiddel og alkohol fra belagte overflater. Sterke kjemiske stoffer kan ødelegge fargenyansen eller glansen i en belagt overflate.

2. Lagring og vedlikehold utenfor sesongen

Du bør alltid vaske og rengjøre båten før den vinterlagres. Følg prosedyren som er beskrevet i punkt 1 "Vask og rengjøring".

Hvis båten vinterlagres utendørs eller i fuktige omgivelser, må du huske å fjerne tekstildeler, verktøy, ankere og annet utstyr som kan få mugg eller ruste. Vask tau og fortøyningstrosser med ferskvann.

Elektriske instrumenter er best beskyttet mot oksidering og tyveri hvis de vinterlagres innendørs på et tørt sted. Oppbevar batteriet på et tørt, varmt sted, og lad det minst to ganger i løpet av vintersesongen. Spray et avfuktings- og antikorrosjonsstoff på kontaktene i det elektriske systemet.

Kontroller at skroget ikke har ytre skader.

Dekk til båten, slik at det ikke kommer snø i den. Husk å sørge for tilstrekkelig med ventilasjon. Presenningen og de tilhørende festetauene må ikke komme i direkte kontakt med noen av båtens overflater, siden de kan forårsake skade under bevegelse. Bruk ikke båtens lerretsdekke som lagringspresenning. Husk å ta i betraktning den potensielle vekten av snø, spesielt på vinduene, som kan skade båten og dens komponenter.

3. Før sjøsetting

Kontroller at alt elektrisk utstyr virker, og fjern oksidering fra sikrings- og kabelkontakter. Lukk dreneringsventilene (unntatt regnvannsventilen) før sjøsetting. Kontroller slanger og koblinger, og reparer eventuelle lekkasjer. Ta om bord alt nødvendig sikkerhetsutstyr.

4. Bunnstoffmaling for aluminiumsbåter kan påføres direkte på epoksygrunning etter at denne er lagt på fabrikkens industrielle strøk.

Slik gjør du dette: Rengjør båtens bunn med et fett- og oljefjerningsprodukt som er utviklet for aluminiumsbåter
Gni bunnen forsiktig til glansen forsvinner, og skyll av produktrester med ferskvan.

La bunnoverflaten tørke
Påfør epoksygrunningen på bunnen opp til vannlinjen før du legger på bunnstoffmalingen. Følg anvisningene fra malingsprodusenten nøye
Påfør et tilstrekkelig strøk med bunnstoffmaling for aluminiumsbåter opp til vannlinjen. Følg anvisningene fra den aktuelle malingsprodusenten nøye

Obs!
Bruk ikke kobberbaserte bunnmalingsprodukter.

5. Fjerning av bunnmaling fra skroget

Følg anvisningene fra malingsprodusenten nøye når du skal fjerne eksisterende bunnmaling fra bunnen og skroget. Bruk av varme kan skade båtens gummi- og plastdeler samt perlemalingen ved vannlinjen. Unngå derfor bruk av varme.

Buster-båter uten overflatebehandling

1. Vask og rengjøring

Rengjør båtens interiør med ferskvann og båtpleieprodukter som er utviklet for aluminiumsbåter. Bruk ikke løsemiddelbaserte produkter med mindre de er utviklet spesielt for aluminium. Kontroller at rengjøringsmiddelet egner seg for materialene i båtens interiør.

Obs!
Løsemiddelbaserte rengjøringsprodukter skal ikke brukes på konsollene og andre plastkomponenter (ABS, Impax).

Den enkleste måten å fjerne alger og tilgroing på er å vaske skroget umiddelbart etter at båten tas opp av vannet. Fjern søl av drivstoff og kjemiske stoffer umiddelbart fra alle båtens overflater. 

Du kan bruke et universalrengjøringsmiddel for båt. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder alkohol. Båten bør vaskes ofte for å unngå gjenstridige flekker som kan være vanskelig å fjerne på et senere tidspunkt.

Obs!
Kontroller først at produktene du bruker til vask, rengjøring, polering og beskyttelse egner seg for båtens aluminiumsflater og andre overflatematerialer. Følg instruksjonene fra produsenten av produktet nøye.

Du kan fjerne skrammer, oksidering og gjenstridige flekker mekanisk med et finkornet skuremiddel. Det er ikke nødvendig å fjerne oksideringsmerker fra aluminiumsflater, siden oksidet fungerer som naturlig beskyttelse av metallet.

Etter bruk av skuremiddel bør alle overflater vokses. Voksing beskytter rengjorte overflater mot tilgroing og bidrar til å bevare glansen lenger.

Bruk ikke skuremidler på anodiserte aluminiumsflater i båtens interiør. Anodisert aluminium trenger ikke vokses.

2. Lagring og vedlikehold utenfor sesongen

Du bør alltid vaske og rengjøre båten før den vinterlagres. Følg prosedyren som er beskrevet i punkt 1 "Vask og rengjøring".

Hvis båten vinterlagres utendørs eller i fuktige omgivelser, må du huske å fjerne tekstildeler, verktøy, ankere og annet utstyr som kan få mugg eller ruste. Vask tau og fortøyningstrosser med ferskvann.

Elektriske instrumenter er best beskyttet mot oksidering og tyveri hvis de vinterlagres innendørs på et tørt sted. Oppbevar batteriet på et tørt, varmt sted, og lad det minst to ganger i løpet av vintersesongen. Spray et avfuktings- og antikorrosjonsstoff på kontaktene i det elektriske systemet.

Kontroller at skroget ikke har ytre skader.

Dekk til båten, slik at det ikke kommer snø i den. Husk å sørge for tilstrekkelig med ventilasjon. Presenningen og de tilhørende festetauene må ikke komme i direkte kontakt med noen av båtens overflater, siden de kan forårsake skade under bevegelse. Bruk ikke båtens lerretsdekke som lagringspresenning. Husk å ta i betraktning den potensielle vekten av snø, spesielt på vinduene, som kan skade båten og dens komponenter.

Når båten er i tørrdokk, skal akterdelen befinne seg litt lavere enn baugen, og dreneringshullene skal være åpne, slik at vann kan dreneres bort.

3. Før sjøsetting

Kontroller at alt elektrisk utstyr virker, og fjern oksidering fra sikrings- og kabelkontakter. Lukk dreneringsventilene (unntatt regnvannsventilen) før sjøsetting. Kontroller slanger og koblinger, og reparer eventuelle lekkasjer. Ta om bord alt nødvendig sikkerhetsutstyr.

4. Bunnmaling

Tilgroing på bunnen og skroget, og spesielt på propellen, reduserer ytelsen og øker drivstofforbruket. Det anbefales derfor å påføre bunnmaling for å hindre marin tilgroing på skroget.

Du bør bruke en metallfri bunnmaling som er egnet for aluminiumsskrog, eller eventuelt bare en grunning. Hvis du velger en maling som inneholder metallforbindelser, er det veldig viktig at du følger malingsprodusentens anvisninger for maling av aluminiumsbåter nøye. Påfør et tilstrekkelig lag med vannavvisende grunning på alle deler av skroget som er under vann. Husk også å grunne de skjulte skrogdelene ved kjølplaten og planingsprofilene.

Obs!
Påfør ikke grunning på sinkanodene, sensorene og stempelstengene til de hydrauliske sylindrene i tilt/trim-konfigurasjonen.

Obs!
Bruk ikke kobberbaserte bunnmalingsprodukter.

5. Fjerning av bunnmaling fra skroget

Hvis det eksisterende strøket ble påført et ikke rengjort underlag, eller bunnmalingen ble påført direkte på aluminiumet uten grunning, vil bruk av høytrykksspyler fjerne mesteparten av strøket. Gjenværende maling kan fjernes manuelt eller mekanisk med sliper, sandpapir eller stålbørste. Skyll avslutningsvis skroget med ferskvann.

ADVARSEL: Bruk alltid personlig verneutstyr når du fjerner gammel maling, for å beskytte mot giftig pussestøv og slam.

Obs!
Bruk alltid slipeutstyr som egner seg for aluminium, for eksempel aluminiumoksidskiver som ikke avgir aluminiumskorroderende metallpartikler.

En stålbørste er det best egnede verktøyet for fjerning av maling nær kjølen og rundt naglene. Du kan også mykne malingen ved hjelp av en varmluftspistol og deretter gni av løsnet maling med en klut. En varmluftspistol skal bare brukes lokalt og ikke til å fjerne maling fra hele skroget. Pass på å ikke mykne aluminiumet. Husk at varme kan skade båtens tre-, gummi- og plastkomponenter. Ved bruk av varmluftspistol skal det alltid være egnet brannslukningsutstyr i nærheten på grunn av brannfaren.

Gammel maling kan også fjernes ved hjelp av sandblåsing med et finkornet slipemiddel. Fjern olje og fett fra underlaget med for eksempel aceton før du starter sandblåsingen. Vær forsiktig når du sandblåser sidene, og pass på at aluminiumet ikke strekkes. Skyll avslutningsvis skroget med ferskvann.

Bruk aldri malingsfjerner med mindre du er helt sikker på at produktet egner seg for aluminium.

Koblinger:
Hempel båtmaling: www.hempelyacht.no 
Internasjonal båtmaling: www.yachtpaint.com 

Pleie og vedlikehold av det vinylbelagte lerretsdekket

Fjern fugleskitt umiddelbart med en våt klut eller svamp.

Rengjør vinduene med ferskvann én eller to ganger hver sommer, slik at de gråner minst mulig.

Vask lerretsdekket før vinterlagring med et mildt, alkalisk universalrengjøringsmiddel (pH 9–10). Spe ut universalrengjøringsmiddelet i ferskvann (+30 ºC) i henhold til anvisningene.

Bruk en myk børste, og skyll lerretsdekket med rikelige mengder rent vann.

Smør glidelåsene med silikonspray én eller to ganger hver sommer. Følg alltid vedlikeholdsanvisningene til prosenten av lerretsdekket samt databladet til rengjøringsmiddelet.

Lerretsdekket skal vinterlagres separat på et tørt sted. Bruk oppbevar lerretsdekket om bord i båten.

Vær oppmerksom på at fuktighet kan bli værende i lerretsfolder etter rengjøring. Du bør derfor la dekket tørke før du bretter og vinterlagrer det. Da unngår du at det utvikles mugg i foldene.

Del