Nyheter: Nya egenskaper i Buster Q-smartskärmen

6.3.2019

Nya egenskaper i Buster Q-smartskärmen

Buster Q sjökort och elektronisk navigering

Q-smartskärmen som hör till Buster-båtarnas standardutrustning expanderar igen med nya egenskaper. Till båtsäsongens 2019 nyheter hör utöver den automatiska loggboken också bl.a. namnsökning, kollisionsvarnare samt vindmätarintegration.

Buster Q:s automatiska loggbok kan nu automatiskt spara utöver färdrutten och resans längd också som ny information bränsleförbrukningen och väderleksuppgifterna. Till Q:s kartapplikation har man lagt till stödet för att söka platser. Namnstödet grundar sig på den i smartskärmen integrerade Geonames-namnbasen, som innehåller över 11 miljoner platsnamn.

Ifall båten har AIS-systemet som förmedlar fartygs identifierings- och positionsinformation, medför den nya uppdateringen också en kollisionsvarnare (AIS Collision Detection) till smartskärmen, som i ett poppuppfönster varnar för AIS-försedda fartyg som befinner sig på kollisionskurs.

Smartskärmen kan också nu sammankopplas till Calypso-vindmätaren, som grundar sig på ultraljudstekniken. Vindmätaren förmedlar vindens hastighets- och riktningsinformation via Bluetooth-förbindelse direkt till smartskärmen.

Radarn, värmaren och fiskeriekolod

I tidigare uppdateringar har man i Buster Q-smartskärmen redan lagt till stödet för Raymarine Quantum-radarn, Wallas-värmaren och Raymarine CP100-fiskeriekolodet, som sportfiskarna gillar. De nya egenskaperna laddas till apparaten som automatiska programuppdateringar. Uppdateringarna stör inte den trygga navigeringen, utan uppdateringen förutsätter alltid ett godkännande av användaren.

Det Linux-baserade Buster Q är en i Finland utvecklad kördator och ett infotainmentsystem. För båtens användare framträder det som en stor pekskärm. Buster Q förenar förutom sjökort och elektronisk navigering bl.a. hela båtens mätarsystem, bruksanvisningarna och instruktionsvideon, väderleksprognoserna, radion och nätförbindelsen. Buster Q påminner även i förväg om Yamaha-utombordsmotorns servicebehov.

Standard i alla större Buster-modeller

Buster Q hör till standardutrustningen i alla större Buster-modeller börjande från Buster M2 med dubbelpulpet och Buster L2. I de största Buster-modellerna kan man installera flera skärmar, så att föraren kan till exempel på en skärm se kartan och på en annan motoruppgifterna, vartill man för kartläsaren kan installera en egen skärm.

Buster Q-smartskärmen kan man komplettera med talrik tilläggsutrustning. Till urvalet hör bl.a. ekolod, ett toppen skarp fiskeriekolod, AIS, ljudåtergivningssystem av god kvalitet och pulskomprimeringsradar. Q är kompatibel med båtstandarden NMEA 2000, så även andra tillverkares elektronik samtalar utan problem med apparaten.

Dela