Nyheter: Är utrustningen i din båt i gott skick?

2.5.2016

Är utrustningen i din båt i gott skick?

Innan du ger dig ut på sjön är det viktigt att du kontrollerar att du har all nödvändig utrustning med dig och att den är i gott skick. Här har du Kimmo Lindbergs minneslista för kontroll av utrustningen:

1.    Livvästar. Kontrollera att det finns hela livvästar av lämplig storlek för alla i båten. Kontrollera luftfyllda västar regelbundet och byt ut patronerna vid behov. Glöm inte att både flyt- och räddningsvästar endast fungerar om alla i båten har dem på sig!

2.    Brandsläckare. En båt (med en effektklass på minst 8A 68B eller som har en förbränningsapparat, en inombordsmotor eller en utombordsmotor på mer än 25 kilowatt, exkl. vattenskotrar) ska vara utrustad med en 2 kg brandsläckare som ska kontrolleras årligen. Placera släckaren på ett ställe där den är enkel att nå om den behövs.

3.    Rep. Kontrollera att det finns tillräckligt med hela rep av lämpliga längder i båten. Det är bra att ha två rep i båten för förtöjning av aktern vid en boj och ett längre rep (minst 1.5 x båtens längd) för förtöjning av fören.

4.    Fendrar. Kontrollera att fendrarna är hela och tillräckligt stora.

5.    Ankare, rep och paddel. Kontrollera att ankaret är tillräckligt stort och att repet är tillräckligt långt.

6.    Tömningsredskap, dvs. öskar eller pump.

7.    Om din båt besiktigas t.ex. av din båtklubb, får du information om besiktningsutrustningen och tilläggsinformation av båtklubben.

Om det finns brister i utrustningen är du välkommen att komplettera den hos närmaste Buster-återförsäljare.

Trevlig sommar till sjöss!

 
Dela