Nyheter: Hva avslører båtens identifiseringsnummer?

6.8.2018

Hva avslører båtens identifiseringsnummer?

Buster-båtenes identifiseringsnummer finner du på båtens akterspeil. Dessuten risses det maskinelt inn i overflaten på fordekket.

Vi får ofte spørsmål om hva båtens identifiseringsnummer inneholder og hvordan det leses. Identifiseringsnummeret avslører bl.a. båtmodell, årsmodell og produksjonsår. Vedlagt finner du instruksjoner om hvordan du tolker koden.

Buster-båtenes identifiseringsnummer finner du på båtens akterspeil. Dessuten risses det maskinelt inn i overflaten på fordekket. Fra identifiseringsnummeret kan du lett forsikre deg om også en eldre båts produksjonsår og årsmodell.

Nå kalles identifiseringsnummeret WIN (Watercraft Identification Number = Fartøyets identifiseringsnummer). For mange båtinteresserte er HIN eller Hull Identification Number et kjent begrep. Fra og med 2006 ble benevnelsen endret til CIN, Craft Identification Number, og ti år senere til WIN.

Buster har ikke funnet opp koden eller navnet. Det dreier seg om et båtidentifiseringssystem i samsvar med EUs fritidsbåtdirektiv. Dette har vært i bruk fra og med 1998.
 

Hvis du på akterspeilet av båten din finner FI-BUSA0001K506 risset inn, så kan du lese følgende informasjon ut av tegnserien:

• Landbetegnelsen FI som innleder identifiseringsnummeret forteller at båten er produsert av eller for en bedrift i Finland.

• BUS er produsentens betegnelse. I modellårene 2011-2016 var Buster-båtenes betegnelse FI-FIS i samsvar med firmaet som var Busters eier på den tiden, Fiskars

• Det neste som følger i identifiseringsnummeret er et serienummer som er spesielt for hver båt, som innledes med en bokstav som avslører hva slags Buster-modell det gjelder. I dette serienummeret finnes betegnelsen A, som sier at det dreier seg om Buster Magnum.

• Den følgende bokstaven i serienummeret forteller hvilken måned båten ble produsert. Månedene er bokstaverte fra A og framover slik at bokstavkoden K avslører at båten er produsert i november.

• Nummeret som følger etter produksjonsmåneden indikerer produksjonsåret. Her forteller nummer 5 at båten er produsert i 2005.

• De to siste tegnene avslører årsmodellen, båtens modellår er altså 2006.

Man kan ikke lese produksjonsvolumene for de ulike båtmodellene ut av serienummeret, for nummereringen er kanskje endret til for eksempel når måneden endres.

På våre nettsider finner du også mer detaljerte anvisninger på hvordan du kan identifisere eldre Buster-båter:

Båtenes identifiseringsnummer – WIN, CIN og HIN-kodene

Ytterligere informasjon om eldre Buster-modeller finner du på siden Buster-modellene gjennom tidene 

Del