Nyheter: Buster-båtens høstservice

24.10.2016

Buster-båtens høstservice

Buster forhandlere Marko Karilainen

Båtsesongen i de nordiske landene begynner å gå mot slutten og det er tid for å gjøre båten klar for vinteren. Ved å gjøre de riktige tingene om høsten forsikrer du deg om at båten overvintrer godt og at det neste vår er trivelig igjen å innlede sesongen uten eventuelle overraskelser som vinteren har ført med seg. Det lønner seg å sjekke brukerhåndboken for instruksjoner for service og stell av båten og motoren, men her følger noen allmenne råd om høstservice på Buster-båtene. Tipsene gis av Marko Karilainen hos Karilainen Oy i Etseri.

Båtens bunn og skrog

Kontroller båtens bunn og skrog. Hvis båten er malt med antifouling-bunnstoff må du sjekke tilstanden til bunnstoffet. Hvis du oppdager skader må du være forberedt på å fornye bunnstoffet neste vår. Det lønner seg ikke å fornye antifouling-bunnstoffet om høsten for det tørker kanskje for mye i løpet av vinteren.

Hvis båten har ekkolodd må du sjekke at giveren er hel.

Sinkanoder, det vil si offeranoder, finner man på nesten alle båter. Det er meningen at anoden skal korrodere og på den måten beskytte de viktigste delene på båten mot korrosjon: drevet, skroget, propellen og metalldelene i gjennomføringene. Hvis det finnes sinkanoder på båten, må du sjekke tilstanden og bytte dem ut hvis det trengs.

Vask og rengjøring

Rengjør båten med et egnet rengjøringsmiddel. I Buster-sortimentet finner du de riktige midlene for rengjøring av så vel aluminiumskrog, glassfiberflater, vinduer, puter og stopping så vel som kalesjen.

Avslutt rengjøringen av aluminiumskroget med beskyttende olje. Vårservicen blir lettere når man bruker oljen etter høstvasken: legg på et realt lag på aluminiumsflatene og tørk det bort først neste vår. 

Tørk putene og kalesjen godt etter vasken og om mulig, oppbevar dem på et tørt sted gjennom vinteren. Hvis du lar kalesjen være på båten gjennom vinteren må du være oppmerksom på at den ikke tåler vekten av snøen. Forsikre deg også om at ventilasjonen fungerer slik at kalesjen ikke skal bli angrepet av mugg i løpet av vinteren.

Kontroller at gjennomføringene, festeboltene, giverstedene og tetningene er i god stand. Hvis tetningene/tetningsmassen ser ut til å være skjøre eller er blitt harde er det grunn til å skifte dem ut.

Bunnproppen og selvlenseventilene

Løsne båtens bunnpropp slik at vannet renner ut av kjølsvinet. Sjekk at bunnproppen er hel og skaff en ny hvis det trengs. Det lønner seg å legge bunnproppen i en liten pose og feste den ved rattet, så finner du den lett og husker på å sette den på plass neste vår.

Rengjør selvlensernes rør for blad og avfall, for eksempel ved å skylle med en vannslange. La stavnen på båtens være litt høyere enn akterenden for å sikre at vannet blir trygt drenert ut av kjølsvinet og dørken kan tørke.

Kontroller at klaffene på selvlenseåpningene er hele, det vil si at de ikke er sprukket, for at selvlenserne skal fungere feilfritt.

Lys, lås og brannslukker

Kontroller at lysmasten og lanternene fungerer, reparer/få dem reparert hvis det trengs. Kontroller at båtens lås fungerer: låses og åpnes lett. Kontroller at brannslukkeren er besiktiget, sjekk eller forny brannslukkeren senest på våren før sesongstarten.

Styringen

Kontroller båtens styresystem med jevne mellomrom: sjekk at styrekabelen er hel på utsiden og olje kabelen hvis det trengs. Hvis styringen kjennes treg kan det skyldes en kabelfeil og da må du ta kontakt med et serviceverksted med en gang.

Motoren og filtrene

La alltid et autorisert serviceverksted utføre service på utenbordsmotoren i henhold til serviceprogrammet for at motoren skal tas vare på profesjonelt og fagmessig. Slik forsikrer du deg også om at garantien gjelder. De servicetiltakene du kan utføre selv finner du i brukerhåndboken for motoren.

Moderne motorer er ytterst følsomme for forandringer i drivstoffet. Kontroller drivstoffilteret tilstrekkelig ofte og bytt det når det trengs.

Tilsett stabiliseringsmiddel for drivstoff i drivstofftanken om høsten og kjør ytterligere etter dette for at tilsetningsstoffet skal gå inn i motoren og stabilisere drivstoffet også der. Stabiliseringsmiddelet forbedrer holdbarheten på drivstoffet, men returnerer ikke egenskapene i drivstoff som allerede er gammelt. Du kan også bruke alkylatbensin, som ikke forandrer form ved avdunsting, ikke blir hard og det er derfor konstatert at denne bensintypen er bra for dette formålet.

Også det separate drivstoffilteret som finnes i båten bør kontrolleres og byttes hvis det trengs.

Det er hensiktsmessig å få utført service på båten om høsten etter båtsesongen, for ofte oppbevares båten kaldt om vinteren, noe som øker faren for frysing. I og med at båtpakken har vært gjenstand for fagmessig service allerede på høsten og motoren og drevet har ny olje unngår man faren for frysing. Motoren skal oppbevares loddrett for å sikre at alt vann kan dreneres ut og at det ikke kan komme regnvann inn i for eksempel avgassrøret. Merk deg også at for eksempel en snøre som er linnet rundt propellakslingen kan ødelegge tetningene eller O-ringene rundt propellakslingen og da er det mulig at det trenger vann inn i girhuset som fryser og kan sprenge hele huset.

Kontaktinformasjon til Karilainen Oy og andre profesjonelle Buster-forhandlere finner du her

Del