Omistajuus: Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Inhan tehtaiden sähköpostirekisterin tietosuojaseloste 

Tietosuojaseloste 3.3.2014
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

Rekisterinpitäjä 

Inhan Tehtaat Oy ab 
Y-tunnus 0878338-8 
Inhan Tehtaat Oy Ab, Buster, Buster Plus - palvelut 
Hahdenniementie 2 
21120 Raisio 
www.buster.fi, www.busterboat.com, www.busterplus.com 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Artturi Niittynen
Manager, Marketing & After Sales 
Puhelin: +358 40 843 6988

Rekisterin nimi 

Inhan Tehtaiden sähköpostirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Markkinointi- ja asiakasviestinnän lähettäminen sähköpostitse. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröidyn sähköpostiosoite, kieli ja sähköpostiviestinnän tapahtumatiedot, omistama 
tai hallitsema vene. Mahdollisesti osoitetieto ja puhelinnumero. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröidyn oma ilmoitus. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta Inhan Tehtaat Oy Ab ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

Artturi Niittynen 
Inhan Tehtaat Oy Ab 
Hahdenniementie 2
21120 Raisio
 
Inhan Tehtaat Oy ab vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin sähköpostitse. 

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin, ilmoittamalla siitä kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse info@busterboats.com

Jaa